របាយការណ៍សាកសួរ

ស្វែងរកវិញ្ញាបនប័ត្រ

ប្រព័ន្ធស្វែងរកវិញ្ញាបនប័ត្រ Anbotek

បំពេញឈ្មោះបេក្ខជននិងលេខវិញ្ញាបនប័ត្រនៃសំនួរដែលអ្នកត្រូវការក្នុងប្រអប់បញ្ចូល (សូមបញ្ចូលលេខរបាយការណ៍សំរាប់តែរបាយការណ៍ប៉ុណ្ណោះហើយលេខសំងាត់ចូលជាកាលបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចប់ករណីថ្ងៃខែនិងឆ្នាំ។ ប្រសិនបើរបាយការណ៍វិញ្ញាបនបត្រនៅថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៧ ត្រូវបានបញ្ចប់លេខសម្ងាត់ចូលគឺ ១១០៦២០) ។

2. សូមកុំប្រើគ្រាប់ចុចដកឃ្លានៅពេលបំពេញបែបបទ។

3. វិញ្ញាបនប័ត្រដែលមិនបានឆ្លងកាត់ពាក្យសុំរបស់ Anbotek មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការសាកសួរទេ។

4. ប្រសិនបើវិញ្ញាបនប័ត្ររបស់អ្នកមិនទាន់មានទេវាអាចថាវិញ្ញាបនប័ត្ររបស់អ្នកមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឃ្លាំងទិន្នន័យរបស់យើងទេ។ សូមទំនាក់ទំនង។

ដោយសារតែគោលការណ៍រក្សាការសម្ងាត់របស់អតិថិជនប្រព័ន្ធស៊ើបអង្កេតនេះអាចបញ្ជាក់បានតែសុពលភាពនៃលេខវិញ្ញាបនបត្រដែលអ្នកបានសាកសួរនិងព័ត៌មានផលិតផលមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង៖

កញ្ញាហ្គៅ

ទូរស័ព្ទលេខ ៨៦-០៧៥៥-២៦០៥៣៦៥៦

ទូរសារ៖ ៨៦-៧៥៥-២៦០១៤២៧២

អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល: Service@anbotek.com

ដោយសារតែគោលការណ៍រក្សាការសម្ងាត់របស់អតិថិជនប្រព័ន្ធស៊ើបអង្កេតនេះអាចបញ្ជាក់បានតែសុពលភាពនៃលេខវិញ្ញាបនបត្រដែលអ្នកបានសាកសួរនិងព័ត៌មានផលិតផលមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ។

វិញ្ញាបនប័ត្រ / កំណត់ចំណាំរបាយការណ៍និងរបាយការណ៍វិភាគការធ្វើតេស្តិ៍ anbotek៖

1. សេវាកម្មសាកសួរនេះអនុវត្តបានតែចំពោះអតិថិជនដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងតេស្តដែលបានប្រគល់ឱ្យជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដើម្បីពិនិត្យដំណើរការសាកល្បងនៃគំរូរបស់ពួកគេនិងពិនិត្យមើលលទ្ធផលតេស្តរបស់គំរូ។ លទ្ធផលតេស្តចុងក្រោយនៃសំណាកគឺអាស្រ័យលើរបាយការណ៍តេស្តដែលបានដាក់ជូនជាផ្លូវការដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទៅអតិថិជន។

ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវថតចម្លងបោះពុម្ពឡើងវិញឬប្រើប្រាស់ទិន្នន័យសំណួរនេះតាមទំរង់ផ្សេងទៀតឡើយបើគ្មានការបញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទេទិន្នន័យសាកសួរនេះមិនតំណាងឱ្យការវាយតម្លៃនៃសំណាកដែលបានដាក់ស្នើនិងសារធាតុដែលបង្ហាញពីផលិតផលដូចគ្នា ដោយគំរូហើយវាក៏មិនមានប្រសិទ្ធិភាពវិញ្ញាបនប័ត្រដែរ។

៣- ការខាតបង់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្តាលមកពីអតិថិជនក្រុមហ៊ុនឬភាគីទីបីដោយសារអតិថិជនប្រើប្រាស់សិទ្ធិសាកសួររបស់ខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវការចេះដឹងមិនត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកដទៃឬការអនុញ្ញាតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកដទៃនឹងត្រូវបានទទួលដោយអតិថិជនខ្លួនឯងហើយក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។ បំណុលផ្នែកច្បាប់។

4. ប្រសិនបើអតិថិជនមានការជំទាស់ណាមួយចំពោះលទ្ធផលសំណួរសូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងពិនិត្យមើលវាក្នុងរយៈពេលដំបូងហើយនឹងជួយដោះស្រាយ។

5. វិញ្ញាបនបត្រមិនអាចត្រូវបានរកឃើញប្រសិនបើ:

1) វាអាចថាវិញ្ញាបនប័ត្រដែលអ្នកបានសួរមិនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឃ្លាំងទិន្នន័យរបស់យើងទេ។

២) ព័ត៌មានសំណួរនៃវិញ្ញាបនប័ត្រដែលអ្នកបានបញ្ចូលមិនត្រឹមត្រូវសូមស្កែនថតចំលងវិញ្ញាបនប័ត្រហើយផ្ញើវាទៅ service@anbotek.com ។ យើងនឹងឆ្លើយតបនិងឆ្លើយឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។


<a href = ''> 客服មួយ>
<a href = 'https: //en.live800.com'> ជជែកផ្ទាល់ a>